ליווי תאגידים ופירמות Copy

ליווי וייעוץ שוטף של תאגידים ופירמות ומתן פתרונות משפטיים מיידיים ומעשיים להתלבטויות המתעוררות בעבודה השוטפת, הן מול לקוחות וספקים והן מול עובדים.
מתן סיוע בניסוח “מסמכי אב” להתקשרויות שוטפות וקביעת נהלי עבודה העומדים בקריטריונים משפטיים ומעשיים.