סכסוכים בענייני ירושה

סכסוכים בין יורשים לגבי אופן חלוקת הירושה; תביעות לביטול צוואה; תביעות כנגד מנהל עיזבון בשל ניהול כושל.