חדלות פירעון (פירוקים, כינוסי נכסים ופשיטות רגל)

משרדנו מתמחה בניהול הליכי חדלות פירעון למיניהם: הגשת בקשות לפשיטת רגל; ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל ובהשגת הסדרי פשרה לקבלת “הפטר”. ייצוג נושים בהליכי כינוסי נכסים לשם אכיפת שעבודים; הגשת בקשות פירוק כנגד תאגידים; הגשת בקשות להקפאת הליכים מטעם חברות בקשיים; ניהול הליכים במסגרת פירוק ו/או הקפאת הליכים.
עורכי הדין ממשרדנו שימשו ומשמשים כמפרקים וככונסי נכסים של חברות שנקלעו להליכי פירוק וכינוס וכן כנאמנים על נכסי חייבים המצויים בפשיטת רגל ואנו עתירי ניסיון בתחום זה.